Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie?

Jaarlijks gaan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.
Fysiotherapie in de basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De inhoud van dit pakket is wettelijk vastgelegd. Fysiotherapie wordt soms vergoed vanuit de basisverzekering:

Bij bepaalde aandoeningen, waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen ná de twintigste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bekijk de lijst met deze aandoeningen.

Bij kinderen, tot 18 jaar, met deze aandoeningen worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met andere aandoeningen krijgen maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed als dat medisch noodzakelijk is.

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.

Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed wanneer deze medisch noodzakelijk zijn.

Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

* Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Welke alternatieven zijn er voor uw huidige polis? Op de website van het KNGF kunt u alle informatie vinden.
Bekijk dit op ‘Kijk en vergelijk’.
* In dit overzicht ziet u hoe fysiotherapie in de polissen van de zorgverzekeraars is opgenomen (bekijk deze polisinformatie ook in excell).
www.kiesbeter.nl