Welkom op de website van Fysio Midden Brabant

Pijnklachten in de rug of nek? Een sportblessure? Arnold Swillens en zijn team ondersteunen u graag om snel van uw klacht af te komen! Ook bij blijvende problemen zoals bijvoorbeeld COPD en reuma begeleiden we u graag om het ongemak in het dagelijks leven te beperken. We zetten hiervoor onze ruime ervaring in, zowel qua kennis en kunde. Deze expertise houden we uiteraard up-to-date met het volgen van cursussen en het bijwonen van symposia. Door de veelzijdigheid van de therapeuten bestaat er een breed arsenaal aan mogelijkheden qua onderzoeks- en behandelmethoden. Denk hierbij aan fysiotherapie, manuele therapie, dry needling, podologie en echografie.


In samenwerking met Hierhebikpijn.nl

 

Neem vandaag nog contact met ons op!

De 2 locaties, 1 in Hilvarenbeek en 1 in Riel, zijn goed uitgerust met trainings- en oefenfaciliteiten. Op de site staan foto's om u een impressie te kunnen geven van deze locaties. Naast individuele behandelingen bestaat ook de mogelijkheid om uw lichaam middels medische training in optimale conditie en beweeglijkheid te houden, zodat de kans op terugvallen in uw oude klacht geminimaliseerd wordt. Hiervoor wordt voor u en persoonlijk oefenprogramma gemaakt. Bel ons voor meer informatie!

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie:

Sinds 1 januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing van een (huis-)arts te halen voor een fysiotherapeutische behandeling. U kunt dus rechtstreeks met uw klachten naar een van de fysiotherapeuten. De fysiotherapeut bekijkt tijdens een eerste consult of u behandeld kunt worden of dat het noodzakelijk is om toch eerst door een arts gezien te worden.

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie 2012

Chronische aandoeningen

De vergoeding van behandelingen fysiotherapie voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de dertiende behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste twintig worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand, dat wil zeggen vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:
- de eerste 12 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen. 

Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie krijgt u vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.

Fysio Midden Brabant Hilvarenbeek

Bukkumweg 9/B 
5081 CT Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5054432
B.g.g.: 06-50652293

Fysio Midden Brabant Riel

Meijerij 4
5133 CT Riel
Telefoon: 06-50652293
B.g.g.overdag: 013-5054432

Laatste nieuws

Prvacy Policy

Privacy Policy FysioMiddenBrabant   FysioMiddenBrabant hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioMiddenBrabant houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als FysioMiddenBrabant zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.    

lees meer

Vergoedingen fysiotherapie 2017

  Vergoedingen fysiotherapie 2014 Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Er zijn ook mensen die de kosten voor fysiotherapie zelf betalen. Vraagt u zich af of u zich aanvullend moet verzekeren voor fysiotherapie?

lees meer

Praktijk Hilvarenbeek
Praktijk Riel